• Kontakty

      • Zespół Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela Poznań, ul. Działyńskich 4/5
      • sekretariat@lelewel.poznan.pl
      • ul. Działyńskich 4/5 61-727 Poznań